I Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2024.g.

I Izmjene i dopune Financijskog plana  Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2024.g. sastavni su dio I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2024.g.,
objavljeno u Službenom glasniku Grada Dugog Sela broj 3 od 31.5.2024.g.

 

S a d r ž a j :

Tablice

Obrazloženje

Zaključak Upravnog vijeća

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2024 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.