ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA "DUGO SELO"

(ažurirano 01.03.2021.)

 

r.br.

PREZIME I IME

PREDSTAVNIK

1.

Brekalo    Ivana

Ustanova-član

2.

Budimčić   Ivana

Roditelj-korisnik usluga-član

3.

Cvijanović   Krešimir     

Osnivač-predsjednik

4.

Frljak   Sandra

Ustanova-zamjenik predsjednika     

5.

Melić    Tomica

Osnivač-član

6.

Mikletić    Ognjana

Osnivač-član

7.

Savić   Boris

Osnivač-član

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.