DJELOKRUG RADA PEDAGOGA

 PEDAGOGINJA

Pedagog kao profil pedagoškog stručnjaka prisutan je u vrtiću kao nezaobilazni činitelj kvalitetnog ostvarenja osnovne zadaće - ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece, što uključuje širok raspon djelovanja:

  • promicanje i istraživanje različitih koncepcija, teorijskih postavki, znanstvenih spoznaja i dostignuća,
  • unaprjeđivanje kvalitete rada s djecom i roditeljima, te stručno usavršavanje, osposobljavanje i obrazovanje odgajatelja i ostalih sudionika u procesu
  • istraživanje i vrednovanje kvalitete primjene programa, odnosno humanog i materijalno organizacijskog okruženja u kojima se programi provode.
  • Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko razina: u odnosu na dijete, roditelje, odgajatelje, te društveno okruženje, što taj posao čini izuzetno složenim.

Pored toga, pedagog obavlja i ostale poslove:, poslove dokumentiranja odgojno-obrazovne djelatnosti, organiziranja studentske prakse i izleta .
S obzirom na dijete, primarna je zadaća pedagoga podizanje dnevne kvalitete života u vrtiću u skladu s njegovim razvojnim i aktualnim potrebama

Gledajući na odgajatelje osnovna je zadaća podrška i pomoć u ostvarenju odgojno-obrazovnog procesa, kao i usmjeravanje odgajatelja u osobnom i profesionalnom rastu.

U Suradnji s roditeljima glavni cilj je podrška u odgovornom roditeljstvu te jačanje partnerskih odnosa dječjeg vrtića i obitelji. 

Primarna zadaća u odnosu na društveno okruženje je jačanje društvene svijesti o važnosti ranog odgoja i obrazovanja, te promidžba djelatnosti.Za kvalitetno obavljanje širokog raspona navedenih poslova od neprocjenjive je važnosti kontinuirana edukacija pedagoga, o čemu postoji visoka svijest. Međusobna profesionalna podrška i pomoć, kao i razmjena iskustva iz prakse, ostvaruje se putem Aktiva pedagoga i Aktiva razvojno-pedagoške djelatnosti.

Bitne zadaće rada pedagoga definiraju se Godišnjim planovima i programima rada za svaku pedagošku godinu, a vezane su uz određeni segment djelatnosti koji se želi unaprijediti.

Pedagog, kao član stručnog tima vrtića, usmjeren je na timski rad i interdisciplinarni pristup, što su nezaobilazni preduvjeti zajedničkog uspješnog djelovanja.


 

 

PEDAGOGINJA SAVJETUJE

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2024 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.