ZDRAVSTVENA VODITELJICA U VRTIĆU        

 

ZDRAVLJE ZA SVE ? jedan je od globalnih ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije ( SZO ).

Provođenje brige o dječjem zdravlju svoju utemeljenost u vrtiću, među ostalim, nalazi i u poštivanju temeljnog dječjeg prava kao što je pravo na preživljavanje, a s time i pravo na zadovoljavanje primarnih potreba djeteta, njegovo pravo na prehranu i zdravstvenu zaštitu.

Uloga medicinske sestre - zdravstvene voditeljice vrtića je da važan promicatelj zdravlja skrbi o zdravstvenoj zaštiti djece, njihovoj pravilnoj prehrani, higijensko sanitarnim uvjetima i promicanju zdravog okruženja, te odgoju za održivi razvoj.

Sestrinstvo ima svoj početak u potrebama čovječanstva za pružanje zaštite i njege, te pomaganje svim bespomoćnim osobama ? cilj je sestrinstva između ostalog i očuvanje zdravlja, te sprečavanje bolesti.

Zdravstvena voditeljica vrtića, radi po načelima jedinstvene sestrinske skrbi, poštuje individualnost, holistički pristup i partnerski odnos u okviru multidisciplinarne i interdisciplinarne suradnje, te vrši procjenu samozbrinjavanja i potrebu za njegom, planira i nadzire njezino provođenje, primjenjuje načela i tehnike poučavanja, brine o održavanju zdrave i sigurne okoline, vlada vještinama praćenja zdravstvenog stanja pojedinaca i životno ugroženih te intervenira sukladno stručnim kompetencijama.

 

?Ja i teta Vlatka? Sara (6 g)

 

 

SAVJETI ZDRAVSTVENE VODITELJICE

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.