ZDRAVSTVENA VODITELJICA U VRTIĆU        

 

ZDRAVLJE ZA SVE jedan je od globalnih ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije.

Briga o dječjem zdravlju svoj temelj u vrtiću, među ostalim, ima u poštovanju osnovnog dječjeg prava na preživljavanje, a time i prava na zadovoljavanje primarnih potreba djeteta, njegovo pravo na prehranu i zdravstvenu zaštitu.

Uloga je medicinske sestre zdravstvene voditeljice vrtića da kao važan promicatelj zdravlja skrbi o zdravstvenoj zaštiti djece, njihovoj pravilnoj prehrani, higijensko-sanitarnim uvjetima i promicanju zdravog okruženja te odgoja za održivi razvoj.

 

 

Sestrinstvo ima svoj početak u potrebama čovječanstva za pružanjem zaštite i njege te pomaganjem svim bespomoćnim osobama; cilj je sestrinstva među ostalim očuvanje zdravlja te sprječavanje bolesti.

Zdravstvena voditeljica vrtića radi prema načelima jedinstvene sestrinske skrbi, poštuje individualnost, holistički pristup i partnerski odnos u okviru multidisciplinarne i interdisciplinarne suradnje te provodi procjenu samozbrinjavanja i potrebu za njegom, planira i nadzire njezinu provedbu, primjenjuje načela i tehnike poučavanja, brine se za održavanje zdrave i sigurne okoline, vlada vještinama praćenja zdravstvenog stanja pojedinaca i životno ugroženih te intervenira u skladu sa stručnim kompetencijama.

 

 

Vlatka Tovernić - zdravstvena voditeljica

 

 

SAVJETI ZDRAVSTVENE VODITELJICE

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2024 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.