Poslovodni i stručni voditelj Vrtića

DRAŽENKA  SESAN, ravnateljica

 

Stručno razvojni djelatnici

NIKOLINA BOŠNJAK, pedagoginja

ANDREA ADAŠEVIĆ, logopedinja

VLATKICA TOVERNIĆ, zdravstvena voditeljica

Voditeljica sportskih aktivnosti JANJA BAMBIĆ, mag.cin.

 

 

 

 

 

 

 

              odgojiteljice

 

 

 

 

 

 

 

         

Matični objekt

     

Područni objekt-Lukarišće

Danijela Androlić

Irena Bekavac

Ivana Brekalo

Zlata Brus

Gorana Bukša Lojna

Vesna Cerčić

Željka Cik Grgošić

Dijana Čop

Lana Đuranec

Sandra Frljak

Snježana Fuks

Martina Duh

Maja Mlađan

Josipa M. Mlinarević

Marina Josipović

Dorotea Vujica

Mirna Mađar

Antonija Jagatić

Petra Jurić

Nikolina Kelava

Ines Kinder

Višnja Klečar

Nikolina Kokot

Romana Pejčić

Sandra Perko

Tanja Petric

Ana Ravenščak

Matea Remenar

Smilja Stojčević

Irena Trbojević

Antonia Vilus

Mateja Remenar

Ružica Mia Z. Tadić

Pina Draženka Ivančan

Andrea Štruklec

Josipa Mrnjaus

Katarina Periša

Dijana Tomić 

Irena Hlebec

Tea Popović

 

Pomagači u odgojno-obr.procesu

 

 

Marijana Horvat

Ivana Nagy

Lelija Turčinec

 

 

Medicinska sestra

Jasna Sedlar, medicinska sestra u jaslicama

 

Upravno-pravni i administrativni djelatnici

Marijana Bogdan-Pavek, tajnik

 

Računovodstveno financijski djelatnici

Željka Bertak, računovođa

Lana Bušljeta, administrativno računovodstveni  radnik

 

 

Djelatnici na poslovima prehrane i dostave

Stjepan Slatina,  glavni  kuhar

Jasna Mahač, kuharica

Josipa Jakovljević, kuharica

Elvis Bošnjak, pomoćni radnik u kuhinji

Dina Novaković, pomoćna radnica u kuhinji

Božidar Novak, ekonom-vozač

Djelatnica na poslovima pranja, glačanja i šivanja

Marica Josipović, pralja, krojačica

Djelatnik na poslovima održavanja objekta i okoliša

Mijo Balog Špoljar, domar

Djelatnici na poslovima čišćenja objekta i okoliša

Matični objekt

Područni objekt Lukarišće

Sanja Barić

Draženka Jagač

Vlatka Lasić

Tina Frank Debeljak

Nataša Rodeš

Antonija Petolas

Brigita Mlikota

Ines Bošnjak

Jasna Mandić

       

Ana Perković

Sanja Mlinovec

 

            Djelatnici dječjeg vrtića "DUGO SELO" - ažurirano 9.9.2022.

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2023 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.