PROGRAM RADIONICA S RODITELJIMA "RASTIMO ZAJEDNO" ZA RODITELJE DJECE U DOBI DO ČETIRI GODINE

 

 

Cilj programa - radionica je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo i o načinima na koje se odnose prema svojem djetetu; upoznaju bolje sebe kao roditelja te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu putem usmjeravanja voditeljica programa. Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta (i roditelja). 

Također se jača odnos roditelja i djeteta koji podržava razvoj djeteta, a i slabe činitelje koji mogu voditi u zanemarivanje djeteta ili primjenu neželjenih odgojnih postupaka. Na radionicama se preispituju vrijednosti na kojima roditeljstvo počiva, uči se o potrebama djece i roditelja te o načinima njihova zadovoljavanja, vježbaju se komunikacijske vještine i odgovara na druga pitanja za koja roditelji izraze interes.

 

Nositelji programa: Nositelji programa su Gorana Bukša Lojna, odgojiteljica, Nikolina Bošnjak, stručna suradnica pedagoginja te Goranka Matić Šarić stručna suradnica psihologinja. Radionice vodi tim u koji čine tri educirane voditeljice koje su završile edukacijski seminar i uključene su u Mrežu voditeljica "Rastimo zajedno".

Voditeljice su stručnjakinje na području razvoja djece najranije dobi, dobro poznaju obilježja razvoja, potrebe i ponašanja djeteta te vladaju komunikacijskim vještinama. Imaju znanje i iskustvo u vođenju radionica, tj. u grupnom radu s odraslima (voditeljske vještine, prihvaćenje bez procjenjivanja, sposobnost razumijevanja roditeljskog stanovišta i dr.).

Povrh toga, same su sklone vrijednostima roditeljstva u najboljem interesu djeteta i podupiru načela partnerstva u radu s roditeljima. Budući da je program radionica s roditeljima "Rastimo zajedno" razvijen na načelima grupnog rada, osobito grupa za osobni rast i razvoj i edukativnih grupa, voditeljice poznaju osnovna obilježja grupnog rada, kao što su faze razvoja grupnog rada, pristup članovima, načine komunikacije i dr. Voditeljice se pažljivo pripremaju za radionice, a nakon održane radionice daju si uzajamne povratne informacije te evidentiraju prisustvo roditelja i voditeljica na pojedinoj radionici.

 

Namjena i vremenik programa: Ovaj program namijenjen je roditeljima djece (djeca do četvrte godine života) koja pohađaju redoviti program.  Program će se održati ukoliko epidemiološka situacija u vrijeme epidemije korona virusa bude dopuštala te ako se putem anketa iskaže dovoljan broj zainteresiranih roditelja.

 

Način realizacije: Program organizira DV "Dugo Selo". 11 radionica za majke i očeve održavat će se u poslijepodnevnim satima u matičnom objektu vrtića, po jedna radionica tjedno u trajanju do dva sata.

 

Način vrednovanja: Vrednovanje programa odnosi se na način na koji će se program pratiti, vrednovati i dalje unaprjeđivati. Provodit će se na dva načina: samovrednovanje programa unutar vrtića i vanjsko vrednovanje programa.

Za osiguranje kvalitete potrebno je sustavno i kontinuirano evaluirati ishode i proces provođenja Programa. Evaluacija se provodi putem primjene Upitnika za roditelje koji roditelji ispunjavaju na prvoj i zadnjoj radionici, a kojim se dobivaju kvantitativni podatci, te se nadopunjava kvalitativnim podatcima koji se prikupljaju Upitnikom za evaluaciju programa radionica ?Rastimo zajedno?, koji roditelji popunjavaju na kraju Programa.

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2024 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.