KRAĆI PROGRAM JAČANJA MATEMATIČKIH KOMPETENCIJA S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI

 

 

 

Kraći program jačanja matematičkih kompetencija djece predškolske dobi organizira se kao kraći program odgojno-obrazovnog djelovanja koji je namijenjen djeci starije vrtićke dobi. U program se uključuju djeca u godini pred polazak u školu i pokazuju interes za sudjelovanjem uz suglasnost njihovih roditelja/skrbnika. Na osnovu toga se formiraju skupine djece s kojima se program provodi.

Program se provodi tijekom pedagoške godine u matičnom i područnom objektu.

Provoditeljice programa su Goranka Matić Šarić, stručna suradnica psihologinja, Snježana Fuks, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Ivana Kralj, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i Josipa Mrnjaus, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi programa su jačanje matematičkih kompetencija poticanjem djeteta na razvijanje i primjenu matematičkog mišljenja u rješavanju problema, razvijanje pozitivnog stava djeteta prema matematici, povezivanje matematičkih sadržaja sa svakodnevnim djetetovim okruženjem te poticanje cjelovitog razvoja djeteta i njegovih ostalih kompetencija.

Sadržaj kraćeg programa jačanja matematičkih kompetencija s djecom predškolske dobi nije moguće unaprijed propisati. Stoga je u organizaciji i provedbi programa važno oblikovati, stvoriti i osigurati bogato, stimulativno okruženje i uvjete za razvoj matematičkih kompetencija djece, u kojima će djeca imati slobodu istraživanja i usvajanja matematičkog znanja te poticati djecu na njihovu samoprocjenu različitih aktivnosti i situacija i osnaživati njihovo samopoštovanje i inicijativnost.

Uz različito osmišljene odgojno-obrazovne aktivnosti i igre provoditeljice programa bi trebale zadovoljiti ključne sastavnice matematičke kompetencije kojima se potiče i osnažuje matematička kompetencija djeteta predškolske dobi (odnosi u prostoru, uspoređivanje, razvrstavanje predmeta i podataka, nizanje predmeta i održavanje zadanog redoslijeda, prepoznavanje i proširivanje obrazaca, slijeđenje niza uputa od više koraka, vizualno grupiranje predmeta, procjenjivanje, brojevi i odnosi među brojevima, oblik i prostor, mjerenje i podatci, matematički jezik te jačanje pozitivnog stava prema matematici).

Vrednovanje programa se provodi nakon svakog susreta opažanjem i praćenjem aktivnosti i igre djece. Popunjava se standardizirani protokol koji je podloga za izradu izvješća te refleksiju ostvarenih odgojno-obrazovnih ciljeva.

 

Pripremila: Josipa Mrnjaus, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2024 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.