KRAĆI PROGRAM ZA POTENCIJALNO DAROVITU DJECU

 

 

 

Cilj programa: zadovoljenje posebnih potreba potencijalno darovite djece omogućavanjem individualnog i diferenciranog sadržaja odgojno-obrazovnog rada koji će odgovarati stupnju razvoja djeteta, njegovim specifičnim potrebama i sposobnostima.

Nositelj programa: Program provodi odgojiteljica educirana za odgojno-obrazovni rad s potencijalno darovitom djecom u suradnji sa stručnom suradnicom  psihologinjom i pedagoginjom vrtića, odgojiteljima i roditeljima.

Namjena i vremenik programa: Program je namijenjen  potencijalno darovitoj djeci s navršenih pet godina, u godini prije polaska u školu. Program će se provoditi od siječnja do lipnja, 2 puta tjedno po 45 minuta, a u skupini od 4 do 5 djece.

 

 

NAČIN REALIZACIJE

 

IDENTIFIKACIJA POTENCIJALNO DAROVITE DJECE

Odgojitelji i roditelji nominiraju djecu, a psihologinja provodi psihološko testiranje, intervju i procjenu uratka djeteta te se donosi timsko mišljenje o uključivanju u program.

RODITELJSKI SASTANAK

Roditelji se na sastanku upoznaju sa specifičnostima programa.

IZVJEŠTAVANJE RODITELJA O REZULTATIMA

Tijekom provođenja programa roditelji imaju uvid u odgojno-obrazovni rad s djecom te njihove rezultate (dječje uratke).

KONZULTACIJE

Voditeljica programa i psihologinja vrtića provode timske konzultativne razgovore o uključivanju svakog djeteta i o njegovom napredovanju u programu.

 

Bitni aspekti rada:

  • uvažiti dijete kao cjelovito biće potičući njegove posebne potrebe i interese, te mu omogućiti proširenje spoznaje u onome što ga zanima i na način koji mu odgovara;
  • osigurati djeci prostorne, materijalne, socijalne i vremenske uvjete spontanog situacijskog učenja u igrama i aktivnostima različitog stupnja složenosti (logičke, strateške, problemske igre);
  • osnažiti djecu u prihvaćanju svojih mogućnosti i granica, stvoriti emocionalno stabilno okruženje;
  • osvijestiti ulogu odgojitelja ? voditelja programa kao promatrača, poticatelja i suigrača;
  • u ozračju skupine djece sličnih potencijala jačati kompetencije u aktiviranju različitih razina misaonih procesa, kao što su shvaćanje, korištenje znanja u rješavanju problema, analiziranje dijelova i sintetiziranje.

 

Način vrednovanja

 Dnevna i godišnja zapažanja i planiranja

 Uradci djece, radni listovi

 Mišljenja voditeljice programa, izvješće o kraćem programu

 Razvojna mapa djeteta

 

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2024 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.