Zaštita okoliša jedna je od najzahtjevnijih aktivnosti, zadire u sve pore društva, stoga je nužno ukazati na ekološke probleme, kao i važnost što ranijeg odgoja i obrazovanja za okoliš jer budućnost čovječanstva ovisi o ekološkoj osviještenosti i osjetljivosti koja se razvija od najranije dobi djeteta.

I predškolsko dijete može stjecati prva znanja o očuvanju okoliša i međuovisnosti svih koji na njega utječu.

Dijete će razvijati ekološke spoznaje ako su one u skladu s njegovim interesima, tj. ako su bliske njegovom iskustvu i ako doživljava zadovoljstvo u kontaktu sa okolinom, prirodom i ljudima.

Znamo da rane poruke najduže ostaju u sjećanju i zato ne smijemo zanemariti ulogu koju imamo mi odrasli.

Ostvarivanjem Programa poticaja ekološke osjetljivosti djece i odraslih nastojat ćemo da djeci vrtić postane model ekološkog  življenja u kojem djeca dobivaju prve poruke i modele ekoloških i zdravih stilova života.

Cilj nam je ekološki osviješteno dijete koje ima:

 • usvojena osnovna znanja o važnosti i načinu brige za okoliš,
 • usvojene navike i vještine koje doprinose očuvanju prirode,
 • razvijen pozitivan stav o prirodi i uvjerenje o potrebi očuvanja prirode.

Zadaci koje smo postavili ovim Programom su:

 • omogućiti djetetu stjecanje znanja i iskustva o okruženju,
 • izgrađivati pozitivne stavove i ponašanje prema okolišu,
 • upućivati dijete kako može doprinijeti zaštiti vlastitog zdravlja: pravilna prehrana i redovita tjelesna aktivnost,
 • promicati prirodu i kulturnu baštinu,
 • razvijati svijest o racionalnom korištenju prirodnih resursa.

Ovo je program koji je integriran u redoviti desetosatni program. Sadržaji rada i aktivnosti djece planirat će se kao šire tematske cjeline. Teme će biti realizirane primjereno dobnim, razvojnim i individualnim mogućnostima djeteta.

Aktivnosti  vezane uz Odgoj za održivi razvoj realizirat će se u:

 • svakodnevnim životnim situacijama,
 • planiranim  aktivnostima (istraživačko-spoznajne, raznovrsne igre, životno-praktične  i radne aktivnosti...),
 • društveno-zabavnim aktivnostima: posjeti, šetnje, izleti, priredbe.

Dijete koje aktivno stječe tako važna prva iskustva o okolišu mijenja svoje ponašanje, ali i ponašanje drugih oko sebe ? djece i odraslih.

 

Pripremila: Romana Pejčić, odgojiteljica

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.