Zbog velikog zanimanja djece i roditelja za tradiciju i narodno stvaralaštvo, odnosno, folklor pokrenut je kraći odgojno-obrazovni program folklora za djecu predškolske dobi u našem vrtiću.

Cilj programa je doprinijeti svestranom razvoju djeteta korištenjem bogatih materijalnih i duhovnih izvora tradicijske kulture Hrvatske te razvijati kod djeteta osjećaj pripadnosti vlastitoj kulturi i tradiciji i ukazivanjem na vrijednosti folklornog nasljeđa Hrvatske.

Kroz aktivnosti kod djece se potiče:

 • zanimanje i znatiželja za hrvatsku tradiciju i narodno stvaralaštvo kroz pjesmu, ples i narodne nošnje,
 • razvoj sposobnosti auditivno-glazbene komunikacije, osobito glazbeni sluh (slušna percepcija i reprodukcija, percepcija ritma), glasovne mogućnosti (opseg glasa i interpretacija) te zamišljanje i stvaranje (zvukova, melodija, ritmova, pokreta i kretanja) kroz usvajanje dječjih igara s pjevanjem, pjesama, brojalica i igara,
 • razvoj motorike, osobito u prirodnim oblicima kretanja (hodanje, trčanje) te u plesu i igrama,
 • razvoj samopouzdanja i osjećaja uspješnosti kroz upoznavanje i usvajanje hrvatskog folklornog nasljeđa,
 • razvoj socio-emocionalnog područja kroz zajedničke aktivnosti s drugom djecom uključenom u program, kroz podržavajući i topao socio-emocionalni odnos odraslih i djece,
 • razvoj kreativnog izražavanja kroz pokret, ples i pjesmu; verbalno i neverbalno.

Osnovno obilježje ovog programa je humanistički razvojni pristup. Naglasak je na usvajanju sadržaja kroz pokret, ples i pjesmu; metode usvajanja sadžaja ovog programa su imitativna igra, isprobavanje, istraživanje, učenje putem modela, igre uloga.

Usvojeni sadržaj prezentira se nastupima, završnim svečanostima i slično.

 

ORGANIZACIJA RADA:

 • Odgojno-obrazovni program folklora za djecu predškolske dobi ostvaruje se kao kraći program i to dva puta tjedno po 45minuta.
 • U program se mogu uključiti djeca od 4 godine do polaska u školu.
 • Cijena igraonice je 70 kuna mjesečno.
 • Program provodi Željka Panian, odgojiteljica s dugogodišnjim iskustvom u folkloru s djecom predškolske dobi, educirana voditeljica i koreograf.
 • Odgojno-obrazovni program folklora za djecu predškolske dobi verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

 

Pripremila: Željka Panian, odgojiteljica

dvds.hr is designed by NEO NEO-informatika
Copyright 2021 Dječji vrtić Dugo Selo. Sva prava zadržana.